Механізм дії

Тромбопоетин, що входить до складу препарату ЕМАПЛАГ, є фактором росту і розвитку мегакаріоцитів.

Тромбопоетин – це глікопротеїн, який специфічно стимулює проліферацію і диференціацію мегакаріоцитів, сприяє утворенню, вивільненню тромбоцитів і відновленню тромбоцитів периферичної крові, а також відновленню загального вмісту лейкоцитів.

Тромбоцитопоез з стовбурових клітин (мегакаріобластів) та мегакаріоцитів.

Тромбопоетин (ТПО) синтезується головним чином у печінці у вигляді єдиного білка, що складається з 353 амінокислотних залишків. Після від’єднання сигнального пептиду,що складається з 21 амінокислоти, утворюється зріла молекула, яка складається з 2 доменів: рецептор-зв’язуючого домену, який в тому числі володіє істотною гомологічністю по відношенню до еритропоетину, і багатого вуглеводами карбоксильного кінця білка, який глікозильований і має важливе значення для підтримки стабільності білка.

Тромбопоетин стимулює утворення клітин-попередниць мегакаріоцитів, дозрівання мегакаріоцитів, їх плоїдність, утворення тромбоцитів і їх агрегацію.

Впливає на мегакаріоцитопоез кількома шляхами:

  • викликає збільшення розмірів і підвищення числа мегакаріоцитів;
  • підвищує вміст ДНК в мегакаріоцитах у формі поліплоїдії;
  • підвищує ендомітоз мегакаріоцитів;
  • викликає прискорене дозрівання мегакаріоцитів;
  • викликає підвищення вмісту клітин-попередників в кістковому мозку.

 

На наступних стадіях тромбоцитопоеза (мегакаріобласти – промегакаріоцит – мегакаріоцит) стимулююча роль поряд з ТПО належить також ІЛ-6, ІЛ-11 і фактору, який індукує лейкоцитоз. Заключний етап тромбоцитопоеза (мегакаріоцит – тромбоцит) стимулюється виключно ТПО.

У відповідь на зменшення тромбоцитарної маси рівень ТПО, як правило, підвищується і залишається підвищеним протягом стійкої тромбоцитопенії. Хоча процеси транскрипції і трансляції гена ТПО в печінці носять стабільний характер, дані досліджень вказують, що маса тромбоцитів у циркулюючої крові безпосередньо визначає рівень ТПО в циркулюючої крові.

Окрім впливу в якості потужного колоніє стимулюючого фактора мегакаріоцитів, в поєднанні з іншими гемопоетичними факторами зростання, такими як еритропоетин або фактор стовбурових клітин, ТПО надає синергетичний вплив на ріст мієлоїдних і еритроїдних клітин-попередників.

 

 

 

 

ВХІД ДЛЯ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Якщо Ви спеціаліст охорони здоров’я, в якості підтвердження натисніть «ВХІД», щоб ознайомитись з матеріалами сайту.