Нові можливості в лікуванні критичної тромбоцитопенії

В рамках щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань”, яка відбулася 11-12 травня в м. Одеса, завідуюча відділом радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ГУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктор медичних наук, професор Ірина Сергіївна Дягіль виступила з доповіддю «Нові можливості в лікуванні критичної тромбоцитопенії».

Також були представлені клінічні випадки, коли застосування рекомбінантного людського тромбопоетину дозволило швидко підвищити рівень тромбоцитів.

Як нагадала професор І.С. Дягіль, тромбоцитопенія – це група захворювань, об’єднаних загальною ознакою: наявність геморагічного синдрому, який розвивається в результаті зниження кількості кров’яних пластинок у периферичний крові до <150 – 109 г/л.
Основна небезпека, пов’язана з тромбоцитопенією, полягає в підвищеному ризику розвитку масивних кровотеч та геморагій у життєво важливих органах. На тлі кровотворення посилюються інтоксикація та панцитопенія, прогноз для пацієнта різко погіршується. Наявність глибокої тромбоцитопенії вимагає корекції тактики лікування, зміни доз променевої терапії та ХТ, а в деяких випадках їх відміни, що впливає на загальну і безрецидивну виживаність пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями (Mojibade N. Hassan et al., 2015).
Эмаплаг – перший і єдиний в Україні рекомбінантний тромбопоетин людини (рл-ТПО), що застосовується для швидкого відновлення рівня тромбоцитів.

Тромбоетин є основним регулятором процесів розвитку мегакаріоцитів і тромбоцитів, 1 мл препарату містить 15 000 Од рл-ТПО. В ході дослідження було доведено, що Емаплаг специфічно стимулює проліферацію та диференціювання мегакаріоцитів, сприяє утворенню та вивільненню тромбоцитів, а також відновленню тромбоцитів периферичної крові та загального вмісту лейкоцитів.
Профессор І.С. Дягіль представила два клінічних випадки, коли застосування рекомбінантного людського тромбопоетину дозволило швидко підвищити рівень тромбоцитів.

Клінічний випадок 1

Пацієнт (чоловік, 30 років) звернувся в ННЦРМ з виявленою петехіальною геморагічною висипкою по всьому тілу. Відповідно до результатів гемограми, кількість тромбоцитів равнялась 0 г/л, інші показники були в нормі, в мієлограмі відзначалася гіперплазія мегакаріоцитарного ростка (кількість мегакаріоцитів 874, в основному незрілі, без диференціювання). Паціенту був поставлений діагноз «Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура», і назначено переливання 1 дози тромбоконцентрату і пульс-терапію метилпреднізолоном протягом 3 днів. На 3-й день такого лікування кількість тромбоцитів досягла 1 – 109 г/л. Паралельно було застосовано рл-ТПО в дозі 1 мл (15 000 Од) щодня до 14 днів. У пацієнта спостерігається позитивна динаміка показника тромбоцитів крові: 7-й день – 33 – 109 г/л, клінічно повна відсутність геморагічного синдрому; 8-й день – 50 – 109 г/л; 9-й день – 74 – 109 г/л.

Клінічний випадок 2

В ННЦРМ пацієнтка 42 роки з діагнозом «В-клітинна неходжінська лімфома, первинна медиастинальна лімфома ІІ стадії, стан після 4 ліній поліхіміотерапії, первично-рефрактерна форма. Постцитостатичная мієлосупресія».

За результатами гемограми, кількість тромбоцитів складала 0 – 109 г/л, лейкоцитів – 0,2 – 109 г/л, гемоглобіну – 77 г/л. Пацієнтці призначено переливання 1 дози тромбоконцентрату і терапію препаратом Емаплаг – 1 мл (15 000 Ед рл-ТПО).

У цьому випадку також спостерігалася швидка позитивна динаміка: на 3-й день кількість тромбоцитів складала 18 – 109 г/л, на 7-й – 89 – 109 г/л. Терапія була зупинена, і пацієнтку виписали в стабільному стані.

Основною причиною тромбоцитопенії, що індукується ХТ, є апоптоз значної кількости мегакаріоцитів, а також їх попередників. При цьому хіміотерапевтичні препарати більш цитотоксичні відносно ранніх клітин-попередників, ніж клітини CD34 і поліплоїдні мегакаріоцити. Так, в ході дослідження на тлі введення рл-ТПО рівень мегакаріоцитів прогресивно підвищувався, в той час як кількість апоптозних клітин протягом всього курсу лікування хіміопрепаратом практично не змінювалося. У пацієнтів, яким рл-ТПО не вводився, продукція мегакаріоцитів значно знизилася, а рівень апоптозу мегакаріоцитів під час проведення ХТ достовірно підвищувався (рис. 1, 2).
Для препарату Емаплаг характерні висока ефективність (96,14%) і низька частота побічних ефектів.

В II фазі клінічного дослідження (311 пацієнт з тромбоцитопенією, індукованої ХТ) всі побічні ефекти носили легкий характер, а їх частота склала 3,86%. Також було доведено, що на тлі терапії препаратом не виникає нейтралізація антитілами, антитіла були виявлені у 4% пацієнтів через 7-14 днів після введення. Слід підкреслити, що всі антитіла були транзиторними, у низькому титры і не були нейтралізуючими. Також встановлено, що при дотриманні правил, зазначених у інструкції до застосування, Емаплаг не індукує тромбоутворення. Відповідно до результатів дослідження, на тлі терапії рл-ТПО потреба в переливанні тромбоцитів після ХТ знижується на 60% і достовірно зменшується ризик кровотечі (рис.3). При іммуній тромбоцитопенії Емаплаг проявляє ефективність в 85% випадків.
Терапія препаратом Емаплаг показана при тромбоцитопенії, що індукується ХТ у пацієнтів із солідною пухлиною; його застосування рекомендується пацієнтам з рівнем тромбоцитів <50 – 109 г/л або вище, якщо є необхідність збільшення кількості тромбоцитів.

Емаплаг вводиться дорослим пацієнтам підшкырно через 6-24 г після ХТ (300 Од/кг маси тіла 1 р/день), тривалість лікування становить 14 днів. Можливо більш ранняя відміна препарату, якщо кількість тромбоцитів відновлюється до ≥100 – 109 / л в процесі лікування або при абсолютному збільшенні тромбоцитів досягає ≥50 – 109 / л.

При наявності у пацієнта анемії або лейкопенії, пов’язаної з ХТ, можливе застосування рл-ТПО в комбінації з рекомбинантним еритропоетином або рекомбинантним людським гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором.

Таким чином, в Україні з’явився препарат, який забезпечує швидке відновлення рівня тромбоцитів до прийнятного рівня, знижує прояву геморагічного синдрома на тлі крові тромбоцитопенії, а також істотно знижує потребу трансфузії тромбоконцентрату.

Опубліковано: Медична газета «Здоров’я України», 11/2017.
Завантажити
публікацію
ВХІД ДЛЯ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Якщо Ви спеціаліст охорони здоров’я, в якості підтвердження натисніть «ВХІД», щоб ознайомитись з матеріалами сайту.