Вперше в Україні! Досвід застосування рекомбінантного тромбопоетину людини (rh-TPO) для корекції тромбоцитопенії у хворих на цироз печінки, асоційований із HCV-інфекцією.

Ступінь вираженості тромбоцитопенії у хворих на хронічний гепатит С із асоційованим цирозом печінки визначається цілою низкою чинників, пов’язаних як з безпосередньою дією вірусу гепатита С, так і з індивідуальними особливостями пацієнта.

Тенденція до підвищення рівня тромбоцитів має зворотний зв’язок з тяжкістю перебігу цирозу печінки, наявністю вірусу в крові, а також супутньою патологією, що, ймовірно, визначається ступенем пригнічення тромбоцитарного ростка кровотворення і піддається корекції шляхом збільшення курсової дози рекомбінантного тромбопоетину (Емаплаг).

Застосування рекомбінантного тромбопоетину у пацієнтів з ХГС-асоційованим цирозом печінки і з супутньою гемолітичною анемією якісно стимулює тромбоцитарний росток кровотворення, про що свідчить значне підвищення кількості тромбоцитів.

Натисніть на «Завантажити публікацію», щоб ознайомитися з повним текстом статті з проблеми тромбоцитопенії у хворих на хронічний гепатит, і з досвідом її усунення за допомогою рекомбінантного тромбопоетину людини.

Медична газета «Здоров’я України», Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (47), березень 2018 р.
Завантажити
публікацію
ВХІД ДЛЯ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Якщо Ви спеціаліст охорони здоров’я, в якості підтвердження натисніть «ВХІД», щоб ознайомитись з матеріалами сайту.